Նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ԳԱԱ նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանին։
 
-Թեկնածու ես չէ՞,- հարցնում է Ռադիկ Մարտիրոսյանը։
 
-Այո,- համեստորեն պատասխանում է նախագահի թեկնածուն։
 
-Դու որտե՞ղ պաշտպանեցիր․․․
 
Հասմիկ Բաբաջանյան