Երկու կին զրուցում են աշխատանքի վայրում: Նրանցից մեկը ասում է.
— Ես կարող եմ ստիպել տնօրենին ինձ հանգստյան օր տալ:
— Եվ ինչպե՞ս դու պետք է դա անես:
— Սպասիր և կտեսնես, — պատասխանում է նա: Հետո նա կանգնում է գլխի վայր և հենց այդ պահին ներս է մտնում տնօրենը և ասում.
— Ի՞նչ ես անում:
— Ես լուսարձակ եմ, — պատասխանում է աշխատողուհին:
Տնօրենը պատասխանում է.
— Մմմ… Հա՜, դու այնքան ես աշխատել, որ արդեն խելագարվում ես: Իմ կարծիքով քեզ հանգստյան օր է անհրաժեշտ:
Աշխատողուհին դուրս է գալիս աշխատավայրից, իսկ նրա կոլլեգան հետևից:
— Իսկ դու ու՞ր ես գնում, — հարցնում է տնօրենը:
— Ես էլ եմ տուն գնում, ես չեմ կարող աշխատել մթության մեջ: