Չինաստանում դպրոցականներոը դասաժամին հայերենով 
սովորում են ասել <<քայլ առա մերժիր Սերժին>>: