Համաձայն պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին ՀՀ օրենքի՝ ՀՀ վարչապետի աշխատավարձը կազմում է 1 միլիոն 256 հազար 660 դրամ, իսկ Ազգային ժողովի նախագահինը՝ 1 միլիոն 190 հազար 520 դրամ:
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատավարձը կազմում է 1 միլիոն 322 հազար 800 դրամ: 
Առաջին փոխվարչապետի աշխատավարձը՝ 1 միլիոն 58 հազար 240 դրամ, իսկ փոխվարչապետինը՝ 1 միլիոն 25 հազար 170 դրամ: