Բոլորիս հայտնի տատիկը... Կառավարության առաջին քալերից պետք է լինի թոշակառուներին արժանապատիվ կյանքով ապահովելը, առողջապահությունը թոշակառուների համար պետք է լինի ԱնՎՃԱՐ, պրոտեզի պատրաստումից մինչև վիրահատություններ, պետ պատվերը պետք է լիարժեք գործի, հնարավորին չափ արագ պետք է բարձրացվեն թոշակները հաշվի առնելով երկում գնաճը:
Հեղինակ` Աշոտ Սարգսյան