Դու ճանապարհն ես, Դու ճշմարտությունն ես, Դու կյանքն ես, 
Ինձ այնքան հրաշալի կերպով ստեղծեցիր, 
Քեզ կփառավորեմ: 
Քեզ հայտնի են բոլոր ուղիները, 
Սրտի խորություններն ու երազանքները: 
Ամենն, ինչ իմ ներսում է վերցրու, Հիսո՛ւս: 
Երկրպագում եմ Քեզ, երկրպագում եմ Քեզ, 
Աստվա՛ծ, այնքան հարկավոր ես ինձ̷