2017 թվականի օգոստոսից փորձագետներն ռաջին անգամ նկատել և հետեւել են անսովոր արարածի վարքագծին եւ սովորություններին:

Կենդանու գույնը եւ մորֆոլոգիական հատկանիշները ցույց են տալիս, որ այն կարող է երկու տեսակի դելֆինների խաչասերման արդյունք լինել, որոնք զգալիորեն տարբերվում են միմյանցից,   հաղորդում է «Մոյա պլանետան»:

Բիոպսիան եւ գենետիկական անալիզը հաստատել են գիտնականների ենթադրությունները: Դիտարկման ընթացքում գիտնականները նաեւ կարողացել են ձայանագրել կենդանիների արտադրած հնչյունները հետագա վերծանման համար: