Անկարելի է կաշառել կյանքի և մահվան Դատավորին: Նա երկինքը ոսկու հետ չի փոխում, այլ՝ առաքինության հետ: Նա արդարությամբ է դատում ամենքին. ո՛չ թագավորին է կողմնապահություն անում, ո՛չ էլ` դռնապանին:
Qahana.am