ԻՍԿ ԳԵՂԵՑԻԿ ԿԱՆԱՅՔ ԽՆԱՄՔ ՈՒ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆ ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ ԵՎ  ...