Աղիքային վարակիչ հիվանդություններին բնորոշ է սեզոնայնությունը, հետևաբար դեպքերը, ինչպես նաև բռնկումներն ավելի հաճախ արձանագրվում են տարվա տաք շրջանում, երբ առկա են նպաստավոր պայմաններ աղիքային վարակների հարուցիչների աճման և բազմացման համար: Սննդամթերքը բարենպաստ պայմաններում դառնում է սննդային միջավայր մանրէների աճման և բազմացման համար: Ամռանը լավ չլվացած մրգերը և բանջարեղենը, համապատասխան պայմաններում չպահված սննդամթերքը և ոչ ճիշտ պատրաստված ուտեստներն ավելի հաճախ են դառնում աղիքային վարակիչ հիվանդությունների առաջացման և տարածման պատճառ: Երեխաներն առավել հաճախ են հիվանդանում աղիքային վարակիչ հիվանդություններով (70%-ն արձանագրվում է մինչև 6 տարեկանների շրջանում), ծերերը, քրոնիկական հիվանդություններով տառապող անձինք, որոնց իմուն համակարգը թույլ է:
 
Աղիքային վարակիչ հիվանդություններից և հետագա բարդություններից խուսափելու նպատակով Առողջապահության նախարարությունը խորհուրդ է տալիս.
 
մրգերն և բանջարեղենը, նախքան օգտագործելը, լավ լվանալ հոսող ջրով,
 
սննդամթերքը պահել փակ տարաներում՝ աղտոտումից խուսափելու նպատակով,
 
շուտ փչացող սննդամթերքը պահել սառնարանում,
 
խուսափել գնել սննդամթերք, որը վաճառվում է դրա համար չնախատեսված վայրերում,
 
չօգտագործել կասկածելի ջուր, եթե ձեր բնակության վայրում գրանցվել են խմելու ջրամատակարարման անջատումներ կամ վթարներ: Այն օգտագործել միայն եռացնելուց հետո կամ խմել շշալցված ջուր,
 
աղիքային վարակիչ հիվանդությունների ախտանշանների (ջերմության, բարձրացում, սրտխառնոց, փսխում, ցավ որովայնի շրջանում, լուծ, ընդհանուր թուլություն և այլն) առկայության դեպքում անհապաղ դիմել բժշկի,
 
ծորակի ջուրն օգտագործել միայն 10-15 րոպե հոսելուց հետո,
 
ձեռքերը լվանալ ուտելուց առաջ և զուգարանից օգտվելուց հետո,
 
չլողալ լողի համար չնախատեսված ջրավազաններում՝ ջրամբարներ, ոռոգման ջրատարներ, դեկորատիվ ջրավազաններ, քանի որ վերջիններս կարող են պարունակել աղիքային վարակների հարուցիչներ:
 
ՀՀ առողջապահության նախարարություն